Mən bir riyaziyyat müəllimi kimi tez-tez tələbələrimin “Bundan real həyatda nə vaxt istifadə edəcəyəm?” sualını eşidirəm. Cavab budur ki, riyaziyyat dərsində öyrənilən bacarıq və anlayışlar yalnız hesablama və əzbərləmədən kənara çıxır. Riyaziyyatın əsl əhəmiyyəti riyazi təfəkkürün inkişafındadır.

Riyazi təfəkkür problemlərin məntiqi və sistemli şəkildə təhlilini və həllini nəzərdə tutur. Bu, tənqidi düşüncə, yaradıcılıq və əzmkarlıq tələb edir. Bu bacarıqlar təkcə riyaziyyat dərsində deyil, həm də gündəlik həyatda və bir çox başqa sahələrdə, o cümlədən elm, mühəndislik, maliyyə və hətta incəsənətdə vacibdir.

Riyazi təfəkkürü inkişaf etdirməyin yollarından biri problem həll etməkdir. Yalnız düsturları və qaydaları əzbərləmək əvəzinə, tələbələri problemlərə maraq və araşdırma düşüncəsi ilə yanaşmağa təşviq etmək lazımdır. Onlara problem həll etmə bacarıqlarından istifadə etmələrini və çərçivədən kənar düşünmələrini tələb edən açıq problemlər üzərində işləmək imkanı verilməlidir. Bu, onların riyazi təfəkkürünün inkişafına kömək etməklə yanaşı, həm də inam və özünə hörmətini artırmağa kömək edir.

Riyazi təfəkkürün digər mühüm cəhəti mücərrəd düşünmək bacarığıdır. Bu, nümunələri və münasibətləri görmək və onları yeni vəziyyətlərdə tətbiq etmək bacarığını əhatə edir. Bu, tələbələrdən konkretdən kənarda düşünməyi və təxəyyülünü işə salmağı tələb edir. Məsələn, funksiyalar haqqında öyrənərkən tələbələr yalnız düsturu əzbərləməməli, həm də giriş dəyişikliyi ilə funksiyanın necə dəyişdiyini vizual olaraq təsəvvür edə bilməlidirlər. Bu onlara böyük mənzərəni görməyə və müxtəlif anlayışlar arasında əlaqə yaratmağa imkan verir.

Nəhayət, riyazi təfəkkür həm də fikirlərin və mülahizələrin effektiv şəkildə çatdırılmasını əhatə edir. Şagirdlər öz düşüncə proseslərini və həll yollarını aydın və qısa şəkildə izah etməyi bacarmalıdırlar. Bu, təkcə onlara öz anlayışlarını möhkəmləndirməyə kömək etmir, həm də başqalarının onlardan öyrənməsinə imkan verir.

Nəticə olaraq qeyd edək ki, riyazi təfəkkürün öyrədilməsinin əhəmiyyəti yalnız yaxşı qiymətlər almaq və ya testlərdən keçməkdən kənara çıxır. Bu, tələbələri həyatda uğur qazanmaq üçün lazım olan bacarıq və düşüncə tərzi ilə təchiz etməkdir. Bir riyaziyyat müəllimi kimi məqsədim şagirdlərimə riyaziyyatın gözəlliyini və aktuallığını görməyə kömək etmək və onların riyazi təfəkkürünü maksimum dərəcədə inkişaf etdirməkdir.